نان خمیرترش

نان خمیرترش نان خمیرترش نانی است که با ترکیب آرد، آب، نمک و خمیرترش درست می شود. در این نان به جای مخمر صنعتی از خمیرترش که با استفاده از باکتریهای موجود در محیط تهیه می شود، استفاده می کنیم.   آماده کردن خمیر ترش: قدم اول   باکتری یا مخمر یا yeast تقریبا همه… ادامه خواندن نان خمیرترش