چگونه به یک درخت نگاه کنیم؟

چگونه به یک درخت نگاه کنیم؟ از دور. از خیلی دور. از جایی که برگهایش با شاخه‌هایش و با ساقه‌هایش و با تنه اش یکی دیده می‌شوند. مثل یک نقاشی سیاه قلم. از زیر. اگر بتوانی پهلو به پهلوی تنه اش بایستی و سرت را بالا بگیری. آسمان را به رنگ شاخه‌هایش می‌بینی و برگهایش… ادامه خواندن چگونه به یک درخت نگاه کنیم؟

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اشعار برچسب خورده با