کامنت منفی یا فحش را چطوری هندل می کنید؟

سلام. آقای سخاوتی کامنت یا ایمیل منفی (فحش و اینا) رو چطوری هندل میکنید؟ من قشنگ روزم خراب میشه بابت هر کدوم. ——————————————————————————– سلام کامنت منفی من رو هم به هم می ریزه. فحش هم همینطور. من می تونم بهت بگم که چطور یاد گرفتم که کامنت منفی و فحش رو بهتر از قبل هندل… ادامه خواندن کامنت منفی یا فحش را چطوری هندل می کنید؟