کی راهبر شوی؟

راننده تاکسی گویی که روی  میخ نشسته بود. کمرش را صاف صاف کرده بود و تکیه نمی داد. مردی جوان، لاغر با صورت تکیده و ریش مرتب و پرپشت. به محض سوار شدنم شروع کرد به حرف زدن. معتقد بود کوچه ما خیلی پیچ در پیچ است. و اگر سفر را کنسل کند شرکت چه… ادامه خواندن کی راهبر شوی؟

کارگاه مقدماتی کوچینگ – 5 و 6 اردیبهشت 98

محتوای کارگاه: چالش باورها رسالت و ظرفیت کوچینگ برای رهبری مدل کواکتیو تمرین کوچینگ زمان: 5 و 6 اردیبهشت 98مکان: تهران ثبت نام روی ایوندتماس برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام تلفنی: 88870154 و 09391147422