چگونه مراقبه کنیم – یک راهنمای عملی برای دوست شدن با ذهنمان

چگونه مراقبه کنیم یک راهنمای عملی برای دوست شدن با ذهنمان   نوشته پما چودرون ترجمه علی سخاوتی   مدیتیشن صرفا تعلیم حالت وجود ماست تا ذهن و بدنمان بتوانند هماهنگ باشند. با تمرین مدیتیشن، ما می‌توانیم یاد بگیریم که به دور از فریب، کاملا زنده و اصیل باشیم. چوگیام ترونگپا رینپوچه   خرید این… ادامه خواندن چگونه مراقبه کنیم – یک راهنمای عملی برای دوست شدن با ذهنمان