همدلی از همزبانی خوشتر است

جسارتی نهفته است در اینکه خودت را جای دیگری بگذاری

و درد و رنجش را حس کنی آنچنان که تو دردمند آن درد و رنجور آن رنج باشی

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اشعار برچسب خورده با