کوچینگ فراسوی تکنیک – کتاب جدید من

کتاب کوچینگ فراسوی تکنیک من در کتاب کوچینگ فراسوی تکنیک تلاش کرده ام تا فراتر از روشها و مهارتهای کوچینگ، به ماهیت و چگونگی کارکرد مربیگری یا ره‌یاری بپردازم. نسخه پی دی اف کتاب را می توانید از اینجا دانلود کنید. کوچینگ یا مربی‌گری، امروزه به طور گسترده هم به عنوان یک حرفه مستقل و… ادامه خواندن کوچینگ فراسوی تکنیک – کتاب جدید من