کوچینگ طلاق

طلاق

کوچینگ طلاق چیست؟

کوچینگ یا مربی گری طلاق به شما کمک می کند در مسیر نه چندان هموار جدایی، با شناخت بهتر از خود، مسائل و گزینه های موجودتان، با اتخاذ بهترین تصمیمها و اجرای آنها، مسیر طلاق را پشت سر بگذارید، با شرایط جدید تطابق پیدا کنید و به مرحله جدیدی از زندگی خود قدم بگذارید.

ویژگیهای کوچینگ طلاق

  • درک مسیر تا به اینجا. شناخت الگوهای ذهنی که تصمیمات شما تا اینجا بر اساس آنها بوده است.
  • بدست گرفتن کنترل و کنشگری در فرایند طلاق. هر چقدر هم که شرایط سخت باشد و مشکلات فراوان، کارهایی هست که باید آگاهانه و با پذیرش مسئولیت کامل انجام بدهید.
  • طی نمودن مسیر جدایی/طلاق به طور کامل. شامل مسیر قانونی و مسیر احساسی. تعداد افرادی که از نیمه راه – نه از روی انتخاب و آگاهی بلکه از روی ترس یا دو دلی – به وضعیت قبلی بر می گردند کم نیست.
  • کشف مجدد هویت جدید در زندگی. بعد از سالها زندگی مشترک، بازگشت به زندگی مجردی نیازمند بازآفرینی یک هویت جدید در یک سبک زندگی جدید می باشد.
  • آغاز زندگی جدید – برنامه اجرایی بعد از طلاق. گذار به این مرحله جدید زندگی کند و تدریجی است و نیازمند بردباری، تمرکز و تمرین می باشد.
  • حمایت کامل مربی در سراسر برنامه.

برای آشنایی بیشتر درباره کوچینگ طلاق و همچنین شروع برنامه کوچینگ طلاق می توانید با من تماس بگیرید.

مطالب مرتبط:

سخت‌ترین جدایی

دوازده چیز درباره طلاق که هیچ وکیلی به تو نمی گوید

ده ایده برای کسانی که از جدایی می ترسند

اگر تنها یک چیز از دوران جدایی آموخته باشم

هجده نشانه رشد به خارج از رابطه

اپیدمی دو دلی – آنقدر خوب که بمانی، آنقدر بد که بروی

در باب ازدواج با آدم نامناسب

چون پرده در افتد نه تو مانی و نه من