averted vision

در ستاره شناسی تکنیک نگاه متفارق (Averted Vision) هنر دیدن اجسام محو است در دوردست با نگاه کردن به دور و برشان. روش کار این تکنیک گرفتن مسئولیت دیدن است از سلولهای مخروطی چشم که وظیفه حس کردن رنگها و جزئیات ظریف را دارند و سپردن آن به سلولهای میله ای، سلولهایی که حرکات اشیاء را تشخیص می دهند و به ما کمک می کنند که در تاریکی ببینیم و یا  شطرنج بازی کنیم. جالب اینجاست که این شکل از نگاه جانبی می تواند با تمرین تا 3-4 برابر تقویت شود.
بعضی وقتها برای دیدن چیزی، ما باید به اطرافش نگاه کنیم نه خود آن!
در فرایند جستجو هم بسیاری اوقات ما با مرکزیت قرار دادن چیزی که فکر می کنیم به دنبالش هستیم و خیره شدن به آن موفق نمی شویم چیزی را که واقعا می خواهیم بیابیم.

 

یک دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *