تفاوت دانش و عقیده

قسمت پنجم – من می دانم پس من اشتباه نمی کنم!
اصولا دانش یا دانستن با اشتباه جور در نمی آید. وقتی می گوییم چیزی را می دانیم این به این معنیست که جایی برای اشتباه وجود ندارد. در حالیکه اگر بخواهیم امکان اشتباه کردن را هم در نظر بگیریم باید بگوییم به عقیده من…. یا من اینطور فکر می کنم….
می توان گفت عقیده واحد تشکیل دهنده هوش ماست، عقیده چیزی است که ما را به عنوان انسان از ماشین متمایز می کند. ابزاری که به کمک آن در این دنیا با مهارت گشت و گذار می کنیم. البته عقیده همانطور که واحد هوش ماست واحد اشتباه ما هم هست، هر اشتباهی که می کنیم در نهایت یک عقیده است.
اشتباه ادامه دارد…

یک دیدگاه

  1. شاید تنها عقیده ای که باید به آن تعلق داشته باشیم این است که باید از هر عقیده ای که رنگ تعلق پذیرد آزاد بود.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.