Perspective

به هر موضوعی می توان از دیدگاههای مختلف نگاه کرد، مثلا همین موضوع حذف یارانه را ازاین چشمها ببینید (واقعا خود را در این نقش تصور کنید و به موضوع حذف یارانه نگاه کنید):
از چشم یک دانشجو در آرژانتین
از چشم یک راننده تاکسی تهرانی
از چشم گوگل
از چشم آسمان تهران
از چشم سد کرج
از چشم خودتان
از چشم کسی که به دنبال ایده ای برای کسب و کار است
چیزی فرق کرد؟

یک دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.