نظر شما چيست؟

بعضى ها بدون اينكه ازشان نظر بخواهى نظر مى دهند. 
بعضى ها حتى اگر ازشان نظر هم بخواهى نظرشان را نمى دهند. 
بعضى ديگر مى گويند نظرى ندارند كه بدهند. 
خيلى ها به جاى نظرشان چيزى كه فكر مى كنند درست است را مى دهند. 
بعضى ها هم اين سؤال را با سؤال جواب مى دهند كه نظر خودت چيست؟

یک دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.