ابهام دشمن آغازگری

بله ابهام!
چیزی که در زبان شیرین فارسی و مکالمات روزمره ما به وفور یافت می شود. مثال:

پارسال رشد نسبتا خوبی داشتیم.
امسال می خوام نگرشمو نسبت به زندگی عوض کنم.
من باید بیشتر کتاب بخونم.
اینجوری نمیشه!
وضعیت اونجوری که باید نیست.
بهتر از این هم می تونست باشه!

هر آغاز موفقی نیازمند ترجمه اهداف مبهم به رفتار مشخص است. برای آغاز کردن سناریوی کارهای لازم را باید بنویسیم.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.