ده پیش نیاز یادگیری

ابوالفضل هادی معلمی است که می تواند ماهیگیری زیر یخ را به اسکیموها یاد بدهد اگرچه چند سالی است که بیشتر به تدریس معماری نرم افزار و امنیت و مدیریت فناوری اطلاعات و مدیریت  پروژه و این جور چیزها مشغول بوده است. ابوالفضل چند روز پیش در مسیر کوهنوردی داشت می گفت که قبل از شروع یک دوره آموزشی پیش نیازهایی را که شرکت کنندگان دوره باید بدانند بر روی تخته می نویسد و در صورتیکه اکثریت آنها پیش نیازها را نداشته باشند ( که ظاهرا بیشتر وقتها این اتفاق می افتد) به آنها چهار گزینه می دهد:
1- دو سه هفته به آنها زمان می دهد که قبل از شروع دوره پیش نیازها را یاد بگیرند.
2- اینکه خودش پیش نیازها را به آنها یاد بدهد. ( این گزینه را خودش رد می کند)
3- اینکه شرکت کنندگان بی خیال دوره بشوند و پولشان را پس بگیرند.
4- اینکه بی خیال پیش نیازها بشوند و همینجوری ادامه بدهند.
البته اکثریت قریب به اتفاق، بدون نیاز به فکر کردن گزینه آخر را انتخاب می کنند.
بعد از این مکالمه این سوال در ذهن من شکل گرفت که اصولا پیش نیازهای یادگیری برای شرکت در یک دوره آموزشی چیست؟ به خصوص دوره آموزشی که از روی اختیار در آن شرکت می کنی و به هنگام تصمیم گیری برای ثبت نام در دوره یک بیست سی چهل سالی از عمر مبارک گذشته است و از همه مهمتر آن دوره به مدرک خاصی هم منتهی نمی شود.
ده پیش نیاز یادگیری
داشتن یک هدف(یا سه دلیل) مشخص و مکتوب برای شرکت در دوره
آشنایی با ادبیات موضوع
داشتن حداقل پنج سوال در آن زمینه
عدم انتظار از معلم برای آشکارسازی یک راز
قابلیت تعامل با دیگران
انگیزه و اراده برای اختصاص زمان برای دنبال کردن سرنخ های بدست آمده سر کلاس
روحیه کنجکاوی
خوانده بودن حداقل سه کتاب مرتبط با موضوع دوره
شفاف سازی و مکتوب کردن انتظار از دوره
علاقه داشتن به موضوع دوره ( داشتن نه تا پیش نیاز قبلی شاهدی بر این مدعاست)
Everybody who is incapable of learning has taken to teaching.
                                                                         Oscar Wilde

3 دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.