وقت دکتر دارم

اغلب پزشکها (از جمله برادر من) می دانند که هفتاد تا هشتاد درصد کاسبیشان ربطی به سلامت ندارد. مردم بیمار نیستند بلکه خودشان را به مریضی می زنند! بعضی وقتها سخت ترین قسمت کار پزشکی هم در حقیقت همین ظاهرسازی است، کنار آمدن با این قضیه که یارو مریض نیست ولی باید به عنوان یک مریض باهاش رفتار کنی و بهش دارو بدی.
بعضی وقتها مریض بودن بسیار آسان تر از آغاز کردن چیزی است که می دانی باید آغاز کنی. مریض بودن به زندگیت معنا می دهد، از یک بیماری به بیماری دیگر. از این دکتر به دکتر بعدی. با مریض بودن دیگران را به کمک دعوت می کنی، توجه جلب می کنی و مریض بودن می شود یک شغل تمام وقت یا پاره وقت برای تو.
امروز بعد از ظهر چی کار می خوای بکنی؟ وقت دکتر دارم.

4 دیدگاه

  1. آیا راه حلی برای درمان این بیماری می دانید؟
    تعداد زیادی را می شناسم که به این بیماری/شغل مشغولند.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.