نه چیز که در برنامه آموزشی تحصیلات متوسط وجود ندارد

اول-  بوجود آوردن اشتیاق برای یادگیری
دوم- مدیریت پروژه حتی به ساده ترین شکل آن
سوم- اینکه پول از کجا می آید و به کجا می رود و آمدن و رفتنش بهر چیست (سرمایه داری)
چهارم- خواندن چیزی با نگاه نقادانه
پنجم- آفرینش هنری
ششم- ارائه نمودن ایده ها به اشکال مختلف برای دیگران
هفتم- آغازگری و اشتباه کردن ز گهواره تا گور
هشتم- مبارزه با گشادی
نهم- سواد اطلاعاتی
مطالب مرتبط:

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.