وقتی که جواب را نمی دانی چکار می کنی؟

هیچی.
تحقیق می کنی. جستجو می کنی. کتاب می خوانی. تا جواب را پیدا کنی.
من سی سال است که دنبال جواب این سؤال می گردم که چرا نمی توانم صبحها زودتر بیدار شوم. دوستی دارم که دنبال جواب این سؤال می گردد که چرا انگیزه اش را برای ورزش کردن از دست داده است. ملتی را می شناسم که دنبال جواب این سؤال می گردد که چرا ما اینجوری شدیم و آنها آنطوری شدند. و الخ.
این روش برای یک متخصص سرطان شاید جواب بدهد. او به دنبال جواب می گردد. در حالیکه بیمار سیر طبیعی خودش را برای نزدیک شدن به مرگ طی می کند. آقای متخصص واقعا به جواب درست نیاز دارد.
ولی برای من و شما که متخصص سرطان نیستیم بیشتر وقتها کاری هست که باید انجام بدهیم. قبل از اینکه جواب پیدا شود. شاید پیدا شود. شاید هم نه.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *