چه خبر؟

کیو هه یو – فرمانروای سرزمین وی – مردی را به سراغ کونگ تسو فرستاد تا از اخبار او مطلع شود. کونگ تسو مرد را کنار خود نشاند و از او پرسید: “اربابت چه کارمی کند؟” مرد پیامرسان با احترام پاسخ داد: “ارباب من می خواهد تعداد خطاهایش را کم کند ولی نمی تواند آنها را کلا از بین ببرد.” وقتی مرد رفت، آن فیلسوف با خودش گفت: “عجب پیام رسان ارزشمندی، عجب پیام رسان ارزشمندی!”

 

2 دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.