در سفر باید شناخت

سفر خیلی چیزها به آدم می آموزد

آدم

در سفر چیزهای جدید می بیند

به جاهای نرفته می رود

با آدمهای جدید آشنا می شود

همسفرهایش را بهتر می شناسد

چیزهایی را در خودش کشف می کند که قبلا از وجود آنها بی خبر بوده است

ساعت هشت و نیم از تهران حرکت کردیم

اتوبان تهران کرج خیلی شلوغ بود

ترافیک غیر ممکنی بود

گویی همه آدمهای روی کره زمین می خواستند از طریق اتوبان تهران کرج سفر کنند

همه آدمها می خواستند

به جاهای نرفته بروند

چیزهای جدید ببینند

همسفرهایشان را بهتر بشناسند

چیزهای ناشناخته ای را در خودشان کشف کنند

ساعت یازده از خروجی همت شرق برگشتیم

ساعت یازده و نیم رسیدیدم به همانجایی که ساعت هشت و نیم بودیم

 

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.