برگزیده های 2014

ای برادر تو همه اندیشه ای

جایگزین می کنم پس هستم

نمی خواهم اینجا باشم پس هستم

آنلرن کردن خزعبلات – ضروری ترین شاخه دانش

ایده هایی برای تشنگی بدست آوردن

یک سفر نوروزی

بی دردی مزمن

take it easy

آغاز افسردگی و افسردگی آغازگری

جزئیات زندگی خصوصی من با الهام

هرگز دروغ نگویید وقتی که می توانید با چرت و پرت گفتن کارتان را پیش ببرید

زیبایی آسیب پذیری در مرز قطعیت با عدم قطعیت

نامه من به مدیر هتل مدرس اصفهان

داستان ازدواج من و آرزوهایی که نقش بر آب شد

 و البته گپ با علی سخاوتی – برنامه اول

پانوشت:

یادگیری، اثرگذاری، الهام بخشی و همچنین لذت در حین نوشتن و بعد از آن –  برای خودم –  ملاک این انتخاب بوده است.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.