سراسر جاده با لیزرگان کنترل می شود

راننده ای با زیر پا گذاشتن قانون و عدم رعایت سرعت مجاز جان خود و دیگران را به خطر می اندازد

مامور پلیس به وسط جاده می آید و برای متوقف کردن راننده متخلف به او علامت می دهد

راننده های دیگری که سرعت مجاز را رعایت کرده اند یا فقط کمی بیشتر از سرعت مجاز رانندگی کرده اند ممکن است مضطرب بشوند

راننده هایی هم که فکر می کنند ممکن است با مامور پلیس برخورد کنند همینطور

راننده هایی هم که ممکن است در اثر توقف ناگهانی راننده متخلف با او برخورد کنند همینطور

راننده متخلف یا علامت پلیس را نمی بیند یا گمان می کند که مخاطب علامت مامور پلیس، راننده دیگری است یا حداقل اینطور وانمود می کند

مامور پلیس برای به خاطر سپردن شماره پلاک راننده متخلف لحظات بیشتری وسط جاده می ماند

سراسر جاده با لیزرگان کنترل می شود

4 دیدگاه

 1. درشت‌نویسی هم مرضی است که در نوشته های شماست پیداست که همیشه کلمات درشت استفاده می‌کنید و قدم های درشت برمیدارید همانطور که کلماتی را که اینجا استفاده میکنید درشت و با شکاف و فاصله زیاد و کلی گویی هستند, مثل کسی که پله‌ها را برای بالا رفتن سه تا یکی می‌کند, شاید اقتضای فضای مجازی برای کسی که اندیشه‌ورزی میکند همین‌گونه نوشتن باشد البته که هر دلیلی داشته باشد باز نشان از آن است که در زندگی با احتیاط عمل نمیکنید و به جزئیات عمل و اطراف توجه ندارید

 2. در جاده زندگی
  می زنیم و در می رویم
  غافل از این که جاده با لیزرگان کنترل میشود!

  می زنیم و در میرویم
  غافل از این که جزا همان عمل است

  فکر برداشت هستیم
  غافل از این که چه می کاریم

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.