شکل گیری چپگرایی و راستگرایی

وقتی تازه تصادف می شود، کسانی که به صحنه می رسند باید حدس بزنند که برای زودتر رد شدن از “گیر”، به شانه خاکی سمت راست بزنند یا به خط عبور اضطراری چپ یا وسط بمانند. عوض کردن خط پشت تصادف تازه واقع شده را می توان کنشگری تصادفی خواند. تصادف هر جایی از طیف چپ تا راست می تواند اتفاق بیفتد. و محل آنرا از 4-5 متر به آنطرف تر فقط باید حدس زد. راستگرایی زمانیکه تصادف در سمت راست اتفاق افتاده با چپگرایی زمانیکه تصادف در سمت چپ اتفاق افتاده، نتیجه یکسانی دارند.

وقتی بالاخره بازمانده تصادف به سمت راست کشیده می شود، کنشگری تصادفی به سمت چپ تمایل پیدا می کند. در این حالت حرکت کسانی که راهشان را در سمت راست ادامه می دهند، یا با پیش بینی احتمال تصادف مجدد در سمت چپ تازه باز شده، یا با کنجکاوی دیدن از نزدیکتر بازمانده تصادف، یا عدم کنشگری تصادفی توضیح داده می شود.

 

یک دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *