صدای باران نیاز به ترجمه ندارد

مشاور: چرا باید آبجو رو با علف جایگزین کنی؟

سشو: من یه معتادم. چی فکر می‌کنی؟

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.