ابر و باد و خورشید و فلک

ابرهای سفید غروب آسمان را می‌رقصانند

باد پرده ابرهای خاکستری را می‌گرداند

 

یا اینکه:

 

ابرهای سیفید غروب را می‌رقصانند

در پس پرده مواج ابرهای خاکستری در باد

 

یا اینکه:

 

پشت پرده مواج ابرهای خاکستری در باد

غروب در لباس ابرهای سفید می‌رقصد

 

یا اینکه:

 

باد تندی در گرفت

و در نهایت شعر من ریخت بی نهایت آسمان غروب را

 

 

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.