دسته: کارگاه

کارگاه دو روزه تجربه رهبری – دهم و یازدهم مرداد 98

کارگاه دو روزه تجربه رهبری – دهم و یازدهم مرداد ۹۸

  موضوعات محوری کارگاه   رشد درک ما از رشد: مروری بر درس آموخته های شاخه روانشناسی رشد (developmental psychology) معماری رهبری: ذرات بنیادین سازنده بنای رهبری و ارتباطات بین آنها ترسیم نقشه مقاومت در برابر تغییر (immunity to change) شکستن سیکل باطل تغییر کشف ارزشها و تدوین اصول بر اساس آنها تمرین آسیب پذیری و اعتماد در محیطی صمیمی با مرزهای قابل احترام و اعتماد   اطلاعات بیشتر و ثبت نام… ادامه ←

کارگاه مقدماتی کوچینگ – 5 و 6 اردیبهشت 98

کارگاه مقدماتی کوچینگ – ۵ و ۶ اردیبهشت ۹۸

محتوای کارگاه: چالش باورهارسالت و ظرفیت کوچینگ برای رهبریمدل کواکتیوتمرین کوچینگ زمان: 5 و 6 اردیبهشت 98مکان: تهران ثبت نام روی ایوند تماس برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام تلفنی: 88870154 و 09391147422… ادامه ←

کارگاه چالش کوچینگ و برنامه توسعه مربی

کارگاه چالش کوچینگ و برنامه توسعه مربی

من با همکاری شرکت مشاوران تعالی سازان در بهمن و اسفند دو برنامه قرار است اجرا کنم. کارگاه یک روزه چالش کوچینگ در تاریخ 2 اسفند لینک اطلاعات بیشتر و ثبت نام برنامه یک ماهه توسعه مربی با یک کارگاه دو روزه در 11 و 12 بهمن و یک کارگاه یک روزه در 16 اسفند لینک اطلاعات بیشتر و ثبت نام… ادامه ←