پادکست به راه بادیه #41

رساله بی احترامی، در اهمیت مرز، مادر رو ببین دختر رو بگیر و سد خونی مغزی   به راه بادیه را می توانید روی بیشتر اپ های پادکستینگ گوش بدهید. Apple Podcasts, Castbox, Radio Public, Pocket Casts, Spotify, Google Podcasts, Anchor آدرس ایمیل