صبر و انتظار – مفهوم و نشانه شناسی

صبر در برابر انتظار - مدل رشد عاطفی/ذهنی

صبر کردن و منتظر ماندن خیلی وقتها یکی نیستند. ممکن هم هست که یکی باشند. بنابراین قصد من پرداختن به مفاهیم و نشانه‌هایی است که این کلمات به آنها اشاره می‌کنند و نه ارائه یک تعریف دقیق از آنها. صبر کردن حالتی است که تو کاری را که می‌بایست، کرده‌ای و حالا تنها کاری که… ادامه خواندن صبر و انتظار – مفهوم و نشانه شناسی