ایده خوب چیست؟

یک ایده خوب یک شبکه است. 
کهکشانی از نورونها که در مغز شما برای اولین بار با هم مرتبط می شوند و ایده ای به ذهن خودآگاه شما خطور می کند. به عبارت دیگر ایده یک چیز نیست بلکه بیشتر شبیه یک کندو است.
مغز انسان تقریبا 100 میلیارد نورون دارد که می توانند 100 تریلیون ارتباط عصبی با یکدیگر تشکیل دهند و این یعنی بزرگترین و پیچیده ترین شبکه موجود بر روی کره زمین. یکی از شرطهای اساسی برای شکل گرفتن یک ایده، بزرگی شبکه عصبی سازنده آن است. احتمالا متصل شدن سه چهار تا نورون، ایده خاصی برای شما به ارمغان نخواهد آورد.
شرط دیگر قابلیت پیکربندی این شبکه است. شبکه متراکمی که ناتوان از شکل دادن الگوهای جدید است، قاعدتا نمی تواند لبه های امکان بعدی را بکاود. در نتیجه ایده ای بروز نمی کند، تغییری هم اتفاق نمی افتد.

8 دیدگاه

 1. پاراگراف آخر من رو یاد سطوح شناختی بلوم انداخت
  این سطوح در یکی از نسخه های نظریه، به ترتیب عبارتند از:
  1 Knowledge
  2 Comprehension
  3 Application
  4 Analysis
  5 Evaluation
  6 Synthesis
  پیکربندی این شبکه را می توان با سطوح یک تا پنج بلوم مرتبط دانست

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.