هشت سؤال که بعد از فارغ التحصیل شدن باید از خود پرسید

سؤال سوم
خوب حالا می خوای چی کار کنی؟
سؤال چهارم
اگه کاری که می خوای بکنی ربطی به درسی که خوندی نداره پس چرا خوندی؟
این سؤال بیشتر جنبه سرزنش آمیز و سرکوفت زننده دارد و پرسیدن و جواب دادن به آن ممکن است بر روی اعتماد به نفس شما اثر منفی داشته باشد. هر چه به سؤال سوم با صداقت بیشتری جواب دهید این اثر منفی کمتر خواهد بود.
سؤال پنجم
در طول مدت تحصیل چه کارهایی نتوانستی بکنی که حالا می خوای انجام دهی؟ (و برعکس)
سؤال ششم
در طول مدت تحصیل چه چیزهایی از دست دادی و چه چیزهایی به دست آوردی؟
جواب این سؤال رو می تونی روی یه برگ کاغذ بنویسی و قاب کنی بزنی کنار مدرکت.
سؤال هفتم
پنج سال دیگه خودتو کجا می بینی؟
این یک سؤال نسبتا کلیشه ای است ولی پرسیدن آن در عنفوان جوانی می تواند نتایج درخشانی در بر داشته باشد.
سؤال هشتم
هنوز دیر نشده. کدامیک از نه کاری را که می شه به جای دانشگاه رفتن کرد می خوای آغاز کنی؟
مطالب مرتبط آینده:
در نکوهش فعل امری

2 دیدگاه

  1. خیلی ممنون که با دقت می خوانید

   این دو مطلب هر دو به هم لینک شده اند
   این مطلب در خط اول لینک شده
   و مطلب دیگر هم به صورت pingback

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.