روزیست خوش و هوا نه گرم است و نه سرد

یارو تمام عمرشو تلف کرده!

چنین آدمهایی برای ما که فقط چند سالی از عمرمان را تلف کرده ایم بسیار عزیز هستند و واجب الاحترام.

René Magritte:The Portrait, 1935 – oil on canvas

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *