ده نشانه انتخاب

الف- تردید قبل از انتخاب

این که گویی این کنم یا آن کنم خود نشان اختیار است ای صنم

ب- شک و توجیه پس از انتخاب. مثلا پرس و جوی قیمت چیزی که به تازگی خریده ایم از فروشندگان دیگر و سپس پیدا کردن نشانه های تمایز در چیزی که خریده ایم برای توجیه اختلاف قیمت.

ج- اجتناب از اطلاعات. گریز از انتخاب. گریز از آزادی. یا گریز از هر چیزی.

د- دموکراسی، الیگارشی، مونارشی، اریستوکراسی، آنارشی و غیره.

ه- پوستر، بروشور و سایر فرم های تبلیغاتی.

و- ندامت. پشیمانی از انتخابی که می توانست بهتر باشد.

وان پشیمانی که خوردی زان بدی
ز اختیار خویش گشتی مهتدی

ز- ملامت. زمانیکه که فکر می کنیم انتخاب کننده کارش را درست انجام داده ولی انتخاب شونده می توانست کارش را بهتر انجام بدهد.

ح- خشم. زمانیکه انتخاب یا انتخابهای شخص یا اشخاص دیگر بدون میل یا حتی آگاهی ما گریبان ما را می گیرد.

آنک دزدد مال تو گویی بگیر
دست و پایش را ببر سازش اسیر
وآنک قصد عورت تو می‌کند
صد هزاران خشم از تو می‌دمد

ط- عدم نیاز به دلیل و منطق قبل از انتخاب.

We don’t want things because we have reasons for it, we find reasons for it because we want it.

ی- جبر. اگرچه همه انتخابهای ما از نگاه دیگران صد در صد انتخاب هستند ولی آنها نمی دانند که ما در آن لحظه خاص به هزار و یک دلیل مجبور به آن انتخاب بوده ایم.

4 دیدگاه

  1. این ده نشانه برای انتخاب یک هدف روزهاست که بی هدفی را من اختیار میکنم
    بودن که انتخاب من است تردید از برای چه چندی است که براین انتخاب افتخار میکنم
    در انتخابم نه به دنبال هر چه بیش من پرتقال ابدار بجای تامسون اختیار میکنم
    از ان زمان که کتاب صوتی امکان شنیده ام من مسافر کشی در مسیر دانشگاه اختیار میکنم
    از چند بداهه وکارگاه و نهار شام یک کارگاه با دو بداهه اختیار میکن

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *