ده نشانه اینکه شما به بچه داری (babysitting) نیاز دارید

الف- کارهایی که به طور مستقل و بدون حضور یا اجازه یا تایید دیگران قادر/مایل به انجام آن هستید عمدتا عبارتند از: زر زر کردن، غر زدن، مقصر جلوه دادن دیگران و آسیب زدن به خود و محیط اطرافتان.

ب- گرانی/کمبود گوشت را یک مانع اساسی بر سر راه رشد و تعالی خود می  دانید.

ج- نیاز درونی شما به توجه دیگران، بی وقفه است.

د- به چیزی اهمیت نمی دهید.

ه- خود را مرکز جهان هستی می دانید و شایسته داشتن هر چیزی که توجهتان را جلب کند.

و- با هر محتوای زردی که معصومیت یا مظلومیت شما را تایید کند – به راحتی- رابطه برقرار می کنید.

ز-  در طلب جواب هستید نه در جستجوی سؤال.

ح- مقایسه (چیزهای) خود با (چیزهای) دیگران باعث خوشحالی یا ناراحتی شما می شود.

ط- بزرگترین ارزشی که برای دیگران خلق می کنید خواب نیمروز است.

ی- اطرافیان شما آرزو می کنند روزی فرا برسد که موارد فوق در مورد شما صدق نکند.

یک دیدگاه

 1. نیروی حیات (جهان هستی) برای بقای گونه انسان دو فرایند را تشویق میکند
  1- فرزند آوری
  2- داشتن شغل . که برای پیشرفت بشر و دور شدن از خطر انقزاض ضروری است
  نیروی حیات شاید سرپیچی از دو موضوع را برای انسانها تحمل کند . ولی تبلیغ بر خلاف این دو موضوع را بشدت مجازات میکند
  شاید در زمانی که بشر در کرات مختلف ساکن شود. نیروی حیات متقاعد می شود که خطر انقراض بسیار کم شده است . و اجازه میدهد از سرعت کار(داشتن شغل ) و تولیدمثل کم کرد.ولی تا آن زمان چند صد سال وقت نیاز است .
  سقراط به اتهام منحرف نمودن جوانان ( کار جوانان جنگیدن و پیروزی برای تکثیر ژن برترو یا کشته شدن و اجازه دادن به ژن برتر دشمن برای تکثیر بود)یا به عبارتی تبلیغات علیه نیروی حیات بود.که مجازات هم شد
  توصیه میگردد .نگارنده با ابراز ندامت عملی از مخالفت با نیروی حیات (اختیار نمودن شغل و تعهد به فرزند آوری )خود را از مجازات برهاند

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *