زمین ما

این زمین هنوز اینجاست

از همین جا که نشسته ام تا قله درفک که از پنجره دیده می شود

هفت سال پیش که آمدم این زمین اینجا بود

زمین من

زمین تو

دیروز اینجا بود

فردا هم اینجاست

و پس فردا

و هفت سال دیگر

اگر من بکارمش

یا تو با دیوار قطعه قطعه اش کنی

یا چوپان ده با سم گوسفندانش کوفته کوفته

این زمین

این زمین

زمین ماست

آب باران را نگه می دارد

و ریشه گیاهان را

و سقف بالای سرمان را

و جاده ای که ما را به هم می رساند

یا از هم دور می کند

این زمین دیروز اینجا بود

روی آن باران بارید

این زمین امروز اینجاست

روی آن آفتاب می تابد

زمین من

زمین تو

فردا اینجا خواهد بود

و پس فردا

و هفت سال دیگر

 

2 دیدگاه

 1. پوتین برای سربازان جدید
  نان
  نفت یک پیت
  اسلحه به تعدادکافی
  اتاق بازجویی نم کشیده
  دست بند ده عدد
  پول برق را باید بدهیم
  پول آب را جدا
  پول گاز را باید بدهیم
  دوبله پارک نکنیم
  و دیگر هیچ
  شعر از استاد طوفان

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.