امروز صبح با ترس و عصبانیت بیدار شدم

امروز صبح هم مثل همه صبحهای دیگر بلندگوی وانت هایی که اسباب و اساس و لوازم منزل می خرند وضعیت هیجانی من را هر ده دقیقه از نیمه خواب آلود به عصبانی تغییر می داد. معمولا از وانت سوم به بعد به قدری عصبانی می شوم که فقط به راههای مختلف خفه کردن صدای بلندگویش… ادامه خواندن امروز صبح با ترس و عصبانیت بیدار شدم

you fail to succeed, you succeed to fail

Hardwired deeply into our belief system, Failure-Success is just another paradigm. It’s not wrong or right, we just think that way. Everything we do, every project we take on, every task we initiate we either succeed or fail. But do we really have to fail/succeed? Is it reality that we either succeed or fail? Why are we so obsessed with… ادامه خواندن you fail to succeed, you succeed to fail