دسته: گشادی

وصیت نامه اینجانب

وصیت نامه اینجانب

اینکه من می توانم بعد از مرگم، از بازماندگان، درخواستی داشته باشم و اینکه بعد از مرگم ممکن است کسانی پیدا بشوند که وصیت نامه من را بخوانند و به آن عمل کنند، هم عجیب است و هم وسوسه کننده. عجیب است که من می توانم یک درخواست یک طرفه از شما داشته باشم. شما زمانی با درخواستهای من روبرو خواهید شد که حتی نمی توانید نظر خود را درباره آنها به من بگویید یا درباره غیر عملی بودن یا احمقانه بودنشان با من بحث کنید. اگر درخواست من عملی است و در حیطه اختیار و منابع من، چرا به… ادامه ←

گشادی منطقی

گشادی منطقی

من یک ایده داشتم. ایده ام این بود که به مدت دوازده ماه هر روز دوازده دقیقه از چیزهایی را که در ساعت دوازده ظهر تجربه می کنم بنویسم. حدود یک ساعت با اشتیاق به این ایده و ابعاد مختلفش فکر کردم. بعد ناگهان ایده دیگری به ذهنم رسید. ایده جدید این بود که البته که دوازده ماه هر روز دوازده دقیقه از تجربیات ساعت دوازده ظهرم را نمی نویسم. لحظه ای که این ایده جدید به ذهنم رسید با تمام وجود می دانستم که ایده واقعی اینست. این را هم مطمئن بودم که تنها چیزی که مانع من برای… ادامه ←

جامعه جهانی گسترش گشادی

جامعه جهانی گسترش گشادی

اگر به اصول زیر پایبند هستید:   1- من باور دارم که اگر کاری ارزش انجام دادن داشت تا به حال انجام شده بود. 2- من هرگز به سرعت حرکت نخواهم کرد مگر برای اجتناب از کار یا یافتن بهانه. 3- هرگز بدون عمری تامل دست به کاری نخواهم زد. 4- I shall meet all of my deadlines directly in proportion to the amount of bodily injury I could expect to receive from missing them. 5- من به شدت باور دارم که فردا آبستن فناوریهای جدید، کشفیات خیره کننده و یک راه فرار از تعهدات من است. 6- من واقعا… ادامه ←

آخرین دیدگاه‌ها