بی معرفتی، دفاع شخصی و هنر نوشتن

اولین بار عنوان “دفاع شخصی” را از یکی از دوستهایم شنیدم که به کلاسی با همین عنوان می رفت. به نظر من خیلی جالب بود و هنوز هم هست. خیلی از تمرینهایی که در یک کلاس دفاع شخصی آموزش داده می شود ممکن است با خیلی ورزشهای دیگر مشترک باشد ولی چرا دفاع شخصی؟ چرا… ادامه خواندن بی معرفتی، دفاع شخصی و هنر نوشتن

auwful, great, terrible, nice, excelent

the hotel ıs beautıful but the food ıs auwfulthe best trip everNice hotelexcelent choice for total relaxationpoor service quality, careless staffService quality was horrible,cheap food and drink served, terrible…its terrible, nobody listens you here and nobody tries to help you.Great hotel, nice location, nice rooms, very very poor servicesWaste of vacation days, be careful.We really… ادامه خواندن auwful, great, terrible, nice, excelent

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در error

outsourcing error

I was wrong but it’s your fault. I followed a leader who turned out to be dishonest or deluded. I trusted you but you were unreliable. I screwed up but the blame is on you. I outsource my errors to someone else for processing!

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در error