جلب توجه –  اگر می‌خواهی بدون جلب توجه، توجه جلب کنی

جلب توجه
جلب توجه

الف- دهنت رو ببند. و گوش بده. جلب توجه با حرف زدن اولین کاری است که بیشتر آدمها می‌کنند. من هم بیشتر وقتها همین کار را می‌کنم. حرف می‌زنم. شاید در ابتدای معاشرت در یک جمع بتوانم خودم را کنترل کنم. اما به محض مطرح شدن یک موضوع جالب یا چیزی که من خودم را در آن صاحب نظر می‌دانم یا ایده‌ای که من با آن مخالفم یا وقتی حس کنم کسی چرند می‌گوید، دهنم باز می‌شود و چشمهایم بسته.

ب- به چیزها و آدمها علاقه نشان بده. تقریبا هیچ چیز و هیچ آدمی برای من جالب نیست. و اگر هم باشد و به آن علاقه‌ای نشان بدهم صرفا از روی ادب و احترام است و برای مدت کوتاهی تا موضوع صحبت به علایق من برسد. توجه به این نکته ضروری است که بقیه هم دقیقا مثل تو سعی می‌کنند توجه جلب کنند. گرفتن توجه بدون دادن آن غیر ممکن است. اجازه بده چیزها و آدمها توجهت را جلب کنند. چگونه؟ الف.

ج- خودت را بیان کن. بدون سر و صدا. بدون تلاش برای جلب توجه. به دور از گنده گو*ی. بدون امید به جلب توجه. شعر بگو. چرا من هنوز روی اینستاگرام پست می کنم یا وبلاگ منتشر می کنم؟ ه ه ه ه ه + ج

د- به چیزی اهمیت بده. در این زمینه حتما تمرین ب کمک می کند. هیچ چیزی اهمیت ندارد تا اینکه یک نفر پیدا بشود و به آن چیز اهمیت بدهد.

ه- هر نوع مخدری را که استعمال می کنی ترک کن. منظورم فقط سیگار و الکل و شیشه و این جور چیزها نیست. به تعداد آدمهای روی کره زمین مخدر وجود دارد. حتی بیشتر. تو خودت بهتر می‌دانی که به چه چیزی معتاد هستی. و احتمالا به بیشتر از یک چیز معتادی. این را از روی تجربه شخصی می‌گویم. البته همه چیز را معمولا نمی‌توان با هم یا یکجا یا همزمان کنار گذاشت. و طبیعی است که بعضی وقتها اعتیادی با اعتیادی دیگر جایگزین بشود. ترک اعتیاد چه ربطی به جلب توجه دارد؟ شاید باور نکنی اما در دنیایی که خیلی‌ها معتاد هستند نداشتن اعتیاد یا کمتر معتاد بودن، توجه زیادی جلب می کند. آیا اعتیاد به جلب توجه هم داریم؟ خودت چی فکر می کنی؟

و- کمتر قضاوت کن. هم توی ذهنت و  هم با صدای بلند. کمتر قضاوت کردن با صدای بلند آسانتر است و در این زمینه الف کمک می‌کند. توی ذهنت قضاوت نکردن سخت‌تر است و ممکن است ه پیش نیازش باشد.

ز- دروغ نگو. خزعبل نباف. حقیقت را بگو. هر چی که خودت فکر می کنی دروغ نیست. یا اصلا چیزی نگو. در غیاب دروغ و خزعبل کلی فضای خالی ایجاد می‌شود. به فضای خالی توجه کن. به سکوت. به ناگفته‌ها. فضای خالی را پر نکن. نمی‌دانم چرا، اما پر نکردن فضای خالی توجه جلب می‌کند.

ح- نه بگو. بیشتر چیزها و کارها و داشتن‌ها و رفتن‌ها و جلسه‌ها و پروژه‌ها غیر ضروری هستند و هدفی جز جلب توجه دنبال نمی‌کنند. آنهم توجهی که هرگز جلب نمی‌شود. من همیشه بعد از زمانی طولانی زور زدن، متوجه شده‌ام که واقعا لزومی نداشت زور بزنم. هنوز هم این کار را می‌کنم. هنوز هم زور می‌زنم جلب توجه کنم. ه ه ه ه ه

ط- صبر کن. هرگز منتظر توجه کسی نباش. چیزی پیدا کن و به آن توجه کن. یک تکه چوب، یک بیت شعر، یک جفت چشم، هسته زردآلو یا یک لیوان چای. بعد صبر کن. هرگز منتظر توجه کسی نباش. تو توجه کن. دوباره صبر کن. بیشتر صبر کن. بیشتر توجه کن. هرگز منتظر توجه کسی نباش. چیزهای بی شماری در حال جلب توجه تو هستند. توجه کن. نه بگو. صبر کن. منتظر نباش.

 

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *