پرسپکتیو

پشت پنجره دانه‌های برف در باد می‌رقصند

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اشعار

ابر و باد و خورشید و فلک

ابرهای سفید غروب آسمان را می‌رقصانند باد پرده ابرهای خاکستری را می‌گرداند

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اشعار

کودک درون

کودک درون برخلاف تصور رایج فقط در قالب یک موجود چهار تا یازده ساله که از شوخ و شنگ است و دوست دارد با دستهای باز بدود و آواز بخواند ظاهر نمی شود.