دسته: اشعار

درخت

چگونه به یک درخت نگاه کنیم؟

چگونه به یک درخت نگاه کنیم؟ از دور. از خیلی دور. از جایی که برگهایش با شاخه‌هایش و با ساقه‌هایش و با تنه اش یکی دیده می‌شوند. مثل یک نقاشی سیاه قلم. از زیر. اگر بتوانی پهلو به پهلوی تنه اش بایستی و سرت را بالا بگیری. آسمان را به رنگ شاخه‌هایش می‌بینی و برگهایش را به رنگ آسمان. در بهار. که شاخه ها آبستن برگند. با ماندن قطره های باران روی برگهای درخت. با جستجوی تعداد برگهای درخت روی اینترنت. در زمستان. روی زمین. هر جا که برگ زردی ریخته باشد درختی می بینی. درختی که برگهایش را رها… ادامه ←

سیزیف

سیزیف

چه دشمنی با خودت داری که این چنین با خودت رفتار و گفتار می کنی. و از آن بدتر پندار. چطور درباره خودت چنین می اندیشی؟ با هر کسی حرف می زنی کم و بیش از این مشکل رنج می برد. اپیدمی است. هر آدمی گویی آزمایشگاهی است برای سنجش و اندازه گیری خطاها و فاکاپس سلف. و کم و کاستیهای ژنتیک و خانوادگی. و اقتصادی. و اخلاقی. البته به صورت کاملا غیر علمی و نامبتنی بر حقایق. یا خودت را با بالاتر از خودت مقایسه می کنی. یا با پایین تر از خودت. این کل تجهیزات آزمایشگاه سلف شناسی… ادامه ←

آخرین دیدگاه‌ها