افتتاحیه کلوپ سیبه و ارائه کتاب ایده های خوب از کجا می آیند

سه شنبه هفته بعد 31 خرداد ماه – ساعت 6 تا 9 عصر جلسه افتتاحیه کلوپ سیبه و اولین جلسه کتابخوانی کلوپ است که در آن قرار است من کتاب “ایده های خوب از کجا می آیند” را برای حضار ارائه کنم. تعداد محدودی صندلی در این جلسه هنوز خالی است. برای شرکت در این… ادامه خواندن افتتاحیه کلوپ سیبه و ارائه کتاب ایده های خوب از کجا می آیند