رادیوی عظیم

داستانی عجیب اما آشنا از دروغ و دورویی و دید زدن از پنجره زندگی دیگران.   نویسنده: جان چیور ترجمه و صدا: علی سخاوتی   قسمتی از داستان: جیم خسته تر از اون بود که حتی تظاهر به معاشرت بکنه و چیز خاصی هم درباره شام وجود نداشت که نظر آیرین رو جلب کنه، پس… ادامه خواندن رادیوی عظیم