سلف دیالکتیک – یک کوئیز قضایی

الف- یک کتاب قانون برای زندگی شخصی خود تدوین کنید. حداقل یکی دو صفحه شامل ده بیست ماده. یا بیشتر. ب- با استناد به قانونی که خود نوشته اید، دادخواستی تنظیم کنید که در آن خواهان و خوانده خودتان هستید. یک دادخواست در حالت کلی از قسمتهای زیر تشکیل شده است: خواهان خوانده وکیل خواسته… ادامه خواندن سلف دیالکتیک – یک کوئیز قضایی

کوچینگ فراسوی تکنیک – کتاب جدید من

کتاب کوچینگ فراسوی تکنیک من در کتاب کوچینگ فراسوی تکنیک تلاش کرده ام تا فراتر از روشها و مهارتهای کوچینگ، به ماهیت و چگونگی کارکرد مربیگری یا ره‌یاری بپردازم. نسخه پی دی اف کتاب را می توانید از اینجا دانلود کنید. کوچینگ یا مربی‌گری، امروزه به طور گسترده هم به عنوان یک حرفه مستقل و… ادامه خواندن کوچینگ فراسوی تکنیک – کتاب جدید من