پادکست به راه بادیه قسمت ۷۰

ببوسمت

زیاد

چنان که امشب آخربن شب است

دارو به عنوان پل بین ماندن و رفتن

ترانه آزادی

به راه بادیه را می توانید روی بیشتر اپ های پادکستینگ گوش بدهید.

Apple PodcastsAmazon MusicCastboxRadio PublicPocket CastsSpotifyGoogle PodcastsAnchor

ببوسمت

ببینمت

بگیرمت

زیاد

در اشتیاق

در التهاب

در اضطراب در اضطراب دراضطراب در اضطراب

چنان که گویی امشب آخرین شب است

می ترسم از رفتنت

می ترسم از نداشتنت

چنان که گویی امشب آخرین شب است

ببوسمت

ببینمت

بگیرمت

زیاد

در اشتیاق

در التهاب

در اضطراب در اضطراب دراضطراب در اضطراب

چنان که گویی امشب آخرین شب است

نزدیک می خواهمت

امشب که گویی آخرین شب است

ببوسمت

ببینمت

بگیرمت

زیاد

در اشتیاق

در التهاب

در اضطراب در اضطراب دراضطراب در اضطراب

انگار که فردا فراق توست

انگار که فردا دوری من از تو است

ببوسمت

ببینمت

بگیرمت

زیاد

در اشتیاق

در التهاب

در اضطراب در اضطراب دراضطراب در اضطراب

3 دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *